LAISVĖS, DĖL KURIŲ VERTA KOVOTI

Visoje Europoje žmonės džiaugiasi laisve balsuoti, protestuoti, mylėti ir melstis – tačiau taip buvo ne visuomet. Iki Sovietų Sąjungos žlugimo daugybė pamatinių laisvių, kuriomis džiaugiamės kiekvieną dieną, buvo suvaržytos. Teisė į privatumą, žiniasklaidos laisvė ir demokratiniai rinkimai neegzistavo, o kalėjime galėjai atsidurti net už satyrinio pokšto papasakojimą ar necenzūruotos muzikos klausymąsi.

1989-ųjų revoliucijos nutiesė kelią radikaliems politiniams, socialiniams ir kultūriniams pokyčiams, atvėrusiems laisvę tokią, kokią ją pažįstame šiandien. Sužinokite daugiau apie kai kurių pagrindinių mūsų laisvių istoriją.

Laisvė būti savo paties viršininku

Sužinokite, kaip žmonės dirbo Sovietų Sąjungoje, ir kaip komunistų partijos antipatija verslumui paskatino juodosios rinkos klestėjimą

Laisvė žinoti apie pasaulį

Iki 1989-ųjų revoliucijų, sovietų gyventojai gyveno griežtame autoritariniame režime, kuriame žiniasklaida buvo cenzūruojama, o informacija kontroliuojama.

Laisvė keliauti

Sužinokite apie gudrius sovietų piliečių būdus pabėgti iš Rytų bloko ir kaip komunistinis režimas bandė sulaikyti judėjimą.

Teisė išsakyti nuomonę

Sužinokite, kaip Sovietų Sąjunga bandė užgniaužti žmonių norą išsakyti mintis, užkirsdama kelią protestams, neskelbdama informacijos ir neigdama demokratiją.

Laisvė rinktis lyderius

Demokratija mums savaime suprantama, bet prieš 30 metų dėl teisės balsuoti žmonės buvo pasiruošę rizikuoti gyvybe. Sužinokite apie komunizmo žalą demokratijai.

Laisvė juokauti

Žinome, kad apie komunizmą juokauti negalima – tačiau valdant sovietams už satyrinio pokšto pasakojimą ar klausymą buvo galima atsidurti kalėjime.

Teisė mylėti

Sužinokite LGBTQ+ teisių Sovietų Sąjungoje istoriją – kaip homoseksualumas buvo nelegalus ir kaip mes iškovojome teisę mylėti be apribojimų.

Laisvė garbinti tai, ką nori

Sovietų Sąjungoje komunizmas ir religija buvo nesuderinami. Sužinokite istoriją, kuri nutiesė kelią šiandieninei mūsų laisvei garbinti.

Laisvė leisti muziką

Ten, kur yra cenzūra, yra ir maištininkų. Sužinokite, kaip Sovietų Sąjungos piliečiai apėjo muzikos cenzūrą ir iškovojo laisvę mėgautis visais žanrais.

Pin It on Pinterest