LAISVĖS ISTORIJA

Praėjus 74 autoritarinio komunistinio valdymo metams, kurių metu įprastos laisvės buvo suvaržytos, o nepritarimas buvo sunaikintas, Sovietų Sąjunga sužlugo per vienus neįtikėtinus metus – 1989-uosius.

Dešimtmečius augo SSRS žmonių nepasitenkinimas Sąjunga, kuri ne tik sunaikino jų laisves, bet nesugebėjo patiekti maisto ant jų stalo. Po truputį jie įgavo drąsos pasipriešinti, įvykdyti seriją įvykių, kurie visam laikui pakeitė pasaulį.

Pasirodo plyšiai lede

Kai 1985-aisiais Michailas Gorbačiovas buvo paskirtas Generaliniu Sovietų Sąjungos komunistų partijos sekretoriumi, Sąjungos ekonomika smuko žemyn dėl pražūtingo karo Afganistane ir perteklinių išlaidų gynybai. Siekdamas išvengti ekonomikos griūties, jis skatino perestroikos idėjas – restruktūrizavimą, pirmiausia sovietinio ekonominio modelio, bet kartu ir politinį restruktūrizavimą – ir glasnost, arba atvirumą.

Vykdydamas šias reformas, jis taip pat atsisakė Sovietų Sąjungos politikos išsaugoti komunistinę valdžią Rytų bloko šalyse, jei to reikia. Žmonės jautė, kad pokyčiai tvyro ore.

Žmonės ima mobilizuotis

Pajutę pokyčius pačioje viršūnėje, žmonės ėmė organizuoti. Jie mobilizavosi, suprasdami, kad gali pasiekti daugiau jei veiks išvien.

1988 metų gegužę Lenkijoje darbininkai pradėjo streiką, atsakydami į milžinišką vyriausybės nustatytą kainų šuolį, kuris lėmė produktų trūkumą parduotuvėse ir kylantį visuomenės nepasitenkinimą. Sutrikimai privertė vyriausybę pradėti diskusijas su milžiniška profesine sąjunga „Solidarumas“, atstovaujančia trečdalį Lenkijos populiacijos, kurią anksčiau ji bandė sunaikinti.

Kai gruodį Jungtinėse Tautose Gorbačiovas paskelbė, kad sovietų kariai paliks Rytų Europą, šiose šalyse gyvenantiems žmonėms tai buvo ženklas, kad jų demokratijos troškimo veiksmų sovietų armija greičiausiai nestabdys.

Kortų namelis ima griūti

Lenkijos įvykiai paspartino pokyčius, vykusius Vengrijoje po to, kai 1988 metų gegužę Károly Grósz joje tapo Generaliniu komunistų partijos sekretoriumi. Jis inicijavo „demokratijos paketą“, suteikdamas plaustą naujoms laisvėms, kurios padarė galą komunistiniam valdymui 1989 metų vasarį.

Lenkijoje legalizuotas solidarumas nutiesė kelią pergalei šalies rinkimuose. Baltijos šalys, Latvija, Lietuva ir Estija, pasiskelbė nepriklausomomis gegužę, o liepą Gorbačiovas paskelbė, kad visos buvusios Rytų bloko šalys gali pačios nusitiesti kelią į socializmą

 

Revoliucija tvyro ore

Solidarumu besiremianti vyriausybė ėmė valdyti Lenkiją 1989 metų rugsėjį. Buvo galima jausti pokyčius, Rytų Vokietija pradėjo protestuoti už savo teisę išsirinkti norimą vyriausybę. Prezidentas Honekeris iš pradžių laikėsi tvirtai, tačiau kai Gorbačiovas atmetė jo prašymą dėl kariuomenės įsikišimo slopinant sukilimą, jis negalėjo numalšinti kylančios protestų bangos.

Po dviejų metų Berlyno siena, galingas geležinės uždangos ir sovietų priespaudos simbolis, griuvo, praeityje palikdama 30 metų, per kuriuos Vokietija buvo padalinta. Galiausiai, Rytų Vokietijos gyventojai galėjo laisvai keliauti į vakarus ir vėl susitikti su savo šeimomis.

Metų pabaigoje, pasibaigus Aksominei revoliucijai Čekoslovakijoje, Vaclavas Havelas tapo prezidentu, o Rumunijos prezidentas komunistas Ceaușescu kruvino perversmo metu buvo nuverstas ir jam įvykdyta mirties bausmė.

Šaltasis karas baigiasi

Buvo sunku patikėti, kad praėjus vos trims metams po Lenkijoje vykusio streiko Varšuvos paktas bus panaikintas, o nuo 1991 gruodžio 26 dienos Sovietų Sąjungos nebeliko.

Tai buvo didžiausias politinis pokytis Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų ir nors dauguma šventė komunizmo žlugimą, visų laukė nelengvi metai. Visi turėjo priprasti prie naujos politinės sistemos, rinkos ekonomikos, infliacijos ir visiško darbo rinkos restruktūrizavimo. Atskirtis tarp turtingųjų ir vargšų augo, o kai kurie norėjo grįžti prie patogių pažįstamų dalykų iš praeities.

Tačiau dabar, praėjus 30 metų, milijonai europiečių džiaugiasi laisvėmis, apie kurias, valdant komunistams, jų tėvai ir seneliai galėjo tik pasvajoti. Mes esame laisvi balsuoti, protestuoti, mylėti ir melstis. Galime mąstyti, kalbėti ir veikti be baimės. Štai kodėl laisvi svarbu prisiminti, kaip tos laisvės buvo iškovotos, ir užtikrinti, kad ginsime jas, jog ir kiti galėtų mėgautis jomis ateityje.

Pin It on Pinterest